اخبار

کارخانه هیگلد سخت افزار شش گوشه فوق العاده امروز با موفقیت پشت بام مسطح شد و یک نقطه عطف صنعتی دیگر متولد شد!

کارخانه هیگلد سخت افزار شش گوشه فوق العاده امروز با موفقیت پشت بام مسطح شد و یک نقطه عطف صنعتی دیگر متولد شد!

20 مه 2022، واقع در Shunde، فوشان، کل پروژه مساحت 180000 متر مربع از کارخانه فوق العاده شش ضلعی گروه هیگلد را پوشش می دهد و کارخانه شماره 1 رسماً مسطح است!

20-05-2022
آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی